03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

...

28

Dec

ՌԷԳ մեկտեղման սկոպինգ զեկույց «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այ...

03

Mar

«Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» նոր նախաձեռնությունը Հայաստանում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման փորձացուցադրական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ ազգային մակարդակով ՌԷԳ կիրարկման գործընթացքների կարողությունների զարգացումն է, ինչպես նաև տարբեր շահառուների միջև ՌԷԳ օգուտների վերաբեր...

Թափուր Աշխատատեղեր

Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստնայան գրասենյակը հայտարարում է փորձագետների մրցույթ Նորվեգիայի Բնապահպանության նախարարության կողմից  իրականացվող ‘’Հարավային Կովկասի երկրներում որոշումների կայացման տարբեր մակարդակներում կենսաբազմազանության արժեքների ներգրավում’’ ծրագրի շրջանակներում` Ուսուցման կարիքների գնահատման փորձագետի թափուր հաստիքի համար:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց CV-ները և մոտիվացիոն նամակը հետևյալ էլ. հասցեներով`

dshkhuhi.sahakyan@rec-caucasus.org կամ tigran.oganezov@rec-caucasus.am

Դիմելու վերջնաժամկետը  սույն թվականի մայիսի 25, 16:00:

Կից գտեք պայմանների տեղեկանքը:

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը