25

Jun

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով

Կովկասի տարածաշրջանն առանձնանում է իր բացառիկ գյուղատնտեսական մշակաբույսերով և դրանց վայրի ցեղակիցների բազմազանությամբ։ Առկա ագրոկենսաբազմազանության պահպանումը մեծ կարևորություն ունի գյուղատնտեսության կայունության և տեղական համայնքների բարեկեցության համար։ Այն հատկապես ակնհայտ է դարձել կլիմայի փոփոխության պայմաններում։ Կլիմայի փոփոխության արդյունքում սպասվում է արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերի ագրոկենսաբազմազանությաննվազում, որի խոցելիությունը հաստատված է Հարավային Կովկասի երեք երկրներում իրականացված մի շարք ուսումնասիրություններով։ Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկա...

07

Mar

Validation Workshop “Upscaling Global Forest Watch in the Caucasus Region” GEF-6 project

On February 15 2019, Validation Workshop of the project preparation phase for the GEF-6 funded project was organized by joint efforts of the World Resources Institut...

06

Sep

REC C has started preparatory works on Armenia’s 6th National Biodiversity Report under CBD

The World Day to Combat Desertifcation

12.07.2013

1371021316 The World Day to Combat Desertification, will be held on June 17. The focus this year is drought and water scarcity.

Regional Preparatory Meeting to the World Water Forum 6 comes to an end

16.11.2011

1321431427 On November 15, 2011 ended the two-day Regional Preparatory Meeting to the World Forum 6, in Radisson Blu Iveria Hotel, Tbilisi. The event was organized by the Regional Environmental Centre for the Caucasus (REC Caucasus), with the financial support of the governments of Swiss Confederation and France - via International Office for Water.

The EU greenhouse gas emission increases

10.10.2011

1318250450 Recent reports published by the European Environment Agency (EEA) and the European Commission said the EU increased greenhouse gas emission by 2.4 percent in 2010. Despite this slight increase past year, since 1990 the EU has decreased its emissions by 15.5 percent, while the economy grew by 42 percent in the same period of time.