25

Jun

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով

Կովկասի տարածաշրջանն առանձնանում է իր բացառիկ գյուղատնտեսական մշակաբույսերով և դրանց վայրի ցեղակիցների բազմազանությամբ։ Առկա ագրոկենսաբազմազանության պահպանումը մեծ կարևորություն ունի գյուղատնտեսության կայունության և տեղական համայնքների բարեկեցության համար։ Այն հատկապես ակնհայտ է դարձել կլիմայի փոփոխության պայմաններում։ Կլիմայի փոփոխության արդյունքում սպասվում է արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերի ագրոկենսաբազմազանությաննվազում, որի խոցելիությունը հաստատված է Հարավային Կովկասի երեք երկրներում իրականացված մի շարք ուսումնասիրություններով։ Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկա...

07

Mar

Validation Workshop “Upscaling Global Forest Watch in the Caucasus Region” GEF-6 project

On February 15 2019, Validation Workshop of the project preparation phase for the GEF-6 funded project was organized by joint efforts of the World Resources Institut...

06

Sep

REC C has started preparatory works on Armenia’s 6th National Biodiversity Report under CBD

05

Jun

Celebration of World Environment Day in Armenia

CHALK DRAWING CONTEST IN ARMENIA’S CITIES AND VILLAGES

On June 5th from 17.00-19.00, in several cities and villages throughout Armenia, the “Let’s do it! Armenia” movement is organizing a flash-mob chalk drawing contest by the theme of “Armenia without garbage” in honor of World Environment Day.

All children are invited to come depict with us in chalk a clean environment, yard, park, forest, city or country. Bring some chalk and come participate in the flash-mob. Let’s do it!

Armenia partner organizations have also prepared prizes for participants.

The chalk drawing contest will take place in the following locations:

1. Yerevan (city) – Children’s Park

2. Hrazdan (city) – School No. 4 (yard)

3. Alaverdi (city) – Sanahin 2/29A, No. 6 Kindergarten (yard)

4. Akori Village School (yard)

5. Hagpati Village School (yard)

6. Yegvard (city) – Yerevanyan Street 7B, Yegvard School No.3 (yard)

7. Ijevan (city) – Ashot Melikbelyan Street, Cultural House neighborhood

8. Gavar (city) – Gavar Square Astvatsatsni Church neighborhood

9. Aparan (city) – Garegin Njdeh Street 2, Aparan High School (yard)