03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

...

28

Dec

ՌԷԳ մեկտեղման սկոպինգ զեկույց «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այ...

03

Mar

«Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» նոր նախաձեռնությունը Հայաստանում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման փորձացուցադրական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ ազգային մակարդակով ՌԷԳ կիրարկման գործընթացքների կարողությունների զարգացումն է, ինչպես նաև տարբեր շահառուների միջև ՌԷԳ օգուտների վերաբեր...

Հայտարարություններ

Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, Ճանապարհային քարտեզ և Երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում փորձնական ծրագիրը նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ:

Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն հիմնադրամը՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի Եվրապահան Տնտեսական Հանձնաժողովի հետ համատեղ իրականացնում է «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի»  Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման ծրագիրը:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի 21.06.2014թ. Հ0-110-Ն համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ գլխի 31-րդ մասով սահմանված կարգով  2016թ. օգոստոսի 5-ին,  ժամը 11.00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանում,  օգոստոսի 9-ին, ժամը 12-ին ՀՀ Լոռու մարզպետարանում, օգոստոսի 11-ին, ժամը 12-ին ՀՀ Շիրակի մարզպետարանում, օգոստոսի 16-ին,  ժամը 11-ին ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանում, օգոստոսի 19-ին, ժամը 12-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի կունենան ծրագրի նախնական գնահատման հայտի, և փորձագետների կողմից մշակված ՌԷԳ մեկտեղման զեկույցի նախագծի հանրային քննարկումները: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ  ԿՏԲԿ հայաստանյան գրասենյակի՝ www.rec-caucasus.am պաշտոնական կայքէջում:

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը