08

Jun

Մրցույթ՝ GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետ

GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետի թափուր հաստիք ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ա...

02

Jun

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի ՌԱՄԱ փորձագետների մրցույթ

Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի Ռ...

23

Sep

ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության կոնվեմցիայի Հայաստանի 6-րդ ազգային զեկույցը

Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպ...

Ռեսուրսների արդյունավետություն եւ մաքուր արտադրություն

Բնության պահպանությունը և կլիմայական փոփոխությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները ոչ միայն մեր պարքն են, այլև հանդիսանում են լավ ներդրում, որի արդյունքում ձևավորվում են նոր աշխատատեղեր, աճում են եկամուտները և ուժեղանում է տնտեսությունը: Կայուն զարգացում ապահովելու նպատակով շատ կարևոր է գոյություն ունեցող արդյունաբերությունը դարձնել առավել էկոլոգիապես մաքուր և տնտեսության մեջ արմատավորել կանաչ արտադրության սկզբունքները: Բարելավելով էներգիայի և այլ ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը էկոլոգիապես մաքուր արդյունաբերության շնորհիվ՝ հնարավոր է դառնում կրճատել ածխաթթու գազի արտանետումը և աղտոտվածությունը` նպաստելով և պահպանելով կենսաբազմազանությունը և էկոծառայությունները:

Մենք համոզված ենք, որ տարանջատելով տնտեսական աճը բնության խաթարումից, ինչը ի թիվս այլ միջոցառումների, հնարավոր է իրագործել նաև ՌԱՄԱ մոտեցումների կիրառման շնորհիվ, նախապայմաններ կստեղծվեն հայաստանյան ձեռնարկությունների արդյունավետության և մրցունակության բարձրացման, բնական կապիտալի կառավարման բարելավման, կյանքի բնապահպանական որակի հարստացման և առավել ճկուն տնտեսություն ստեղծման համար:

Ինչու՞ է անհրաժեշտ «Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ծրագրի ներդրումը և զարգացումը:

Ի՞նչ բիզնես ռիսկեր է մեղմում և բարելավում ՌԱՄԱ –ն։ Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում ՌԱՄԱ-ն։ Ինչպե՞ս հասնել ցանկալի արտադրանքի/նպատակների:

Ինչի՞ց սկսել:

Ինչպե՞ս կարող է իմ բիզնեսը գործնականորեն կիրառել ՌԱՄԱ-ն։

Ի՞նչ բիզնես օգուտներ կարելի է ակնկալել ՌԱՄԱ ներդրման արդյունքում։

Ի՞նչ գործիքներ և մեթոդներ է կիրառում ՌԱՄԱ-ն։

ՌԱՄԱ –ն մեծապես նպաստում է հաջող բիզնեսի կայացմանը։ ՌԱՄԱ ծրագրի ներդրումը և զարգացումը անհրաժեշտ են՝ մրցունակ, շուկայական տնտեսությունում գործող ցանկացած ընկերության հիմնական ռազմավարական նպատակի իրականացման համար՝ «Ավելի լավ, ավելի էժան, ավելի արագ»: ՌԱՄԱ –ն վերաբերում է բիզնեսի գրեթե ողջ գործընթացներին՝ օպերատիվ կառավարում, մենեջմենթ, հիմնական և օժանդակ արտադրական գործընթացներ, նյութատեխնիկական մատակարարում և պահեստավորում, պլանավորում և հեռանկարային զարգացում։ ՌԱՄԱ-ն լուծում է հումքի և նյութերի, էներգիայի և ջրի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, թափոնների և աղտոտման  կրճատման խնդիրներ։ ՌԱՄԱ-ի կիրառման արդյունքներն են՝ տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական օգուտները, շրջակա միջավայրի բարելավումը։

ՌԱՄԱ –ի ներդրման շնորհիվ կարելի է ունենալ՝

▪ արտադրական և տեխնոլոգիական կարիքների ծախսերի կրճատում,

▪ աշխատանքային արդյունավետության բարձրացում,

▪ ապրանքների որակի հնարավոր բարելավում,

▪ թափոնների և օդի աղտոտվածության ծախսերի նվազեցում,

▪ արտադրության պայմանների հնարավոր բարելավում,

▪ տարբեր բանակցային գործընթացներում ընկերության կարգավիճակի բարելավում,

▪ ընկերության մասին հասարակական կարծիքի բարելավում և այլն։

 

ՌԱՄԱ-ն տալիս է քառակի առավելություններ, այն «Win-Win-Win-Win» ձեռնարկում է: ՌԱՄԱ-ի ներդրման արդյունքում շահում են սպառողները, բիզնեսը, պետությունը և բնությունը: ՌԱՄԱ-ն շահավետ և ցանկալի քաղաքականություն է:

Այս ուղեցույցը ձեր բիզնեսը կարող է դարձնել առավել հաջողակ:

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը