15

Jul

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականության մշակման ու հանրային տեղեկատվության համար վերջին բնապահպանական գնահատման արդյունավետությունն ու համապատասխանությունը։

Այս զեկույցը սինթեզում է Հայաստանի Հանրապետության շրջանակում բնապահպանական գնահատականների օգտագործողների միջև կատարված հետազոտության արդյունքները։ ԵՄ-ի կազմակերպած «Համատեղ Բնապահպանական Տեղեկատվական Համակարգի Սկզբունքների ու Պրակտիկայի Իրականացումը Եվրոպայի Հարևան Տարածաշրջաններում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ուսումնասիրության նպատակն էր հասկանալ, թե ...

02

Jul

“Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով”

Հարավային Կովկասի երկրներում հզորացնել կլիմայի փոփոխության հարմարվող...

03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագիրն աջակցում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության վեց երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին, որպեսզի վերջիններս ավելի արագ անցում կատարեն դեպի կանաչ տնտեսություն։ Ռազմավարական բնապահպանական գնահատումը (ՌԷԳ) և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) ներառվել են EaP GREEN նախագծի շրջանակներում որպես կանաչ տնտեսության նպատակները և կայունության այլ խնդիրները ռազմավարական և նախագծային որոշումների կայացման գործընթացում ներառելու գործիք, որպեսզի նախքան որոշումների կայացումը հաշվի առնվեն դրանց բնապահպանական և առողջական հետևանքները։ 2013թ.-ից ի վեր, EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում, UNECE-ն աջակցում է Հայաստանին ՌԷԳ և ՇՄԱԳ ազգային համակարգի ստեղծման գործում։ Եզրափակիչ միջոցառման նպատակն է՝ Ներկայացնել EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում ՌԷԳ և ՇՄԱԳ վերաբերյալ ձեռք բերված արդյունքները, Ամփոփել ՌԷԳ և ՇՄԱԳ արդյունավետ կիրառման հիմնական սկզբունքները և դրա օգուտները, Քննարկել երկրում ...

Արտակարգ Իրավիճակների Ռիսկերի Նվազեցում

Նվազեցման (ԱԻՌՆ) չափանիշները ստեղծված են ապրուստի միջոցների, համայնքների ու համայնքներում ապրող անհատներին աղետների վտանգների բացասական ազդեցություններից պաշտպանելու նպատակով։ Այս արվում է մեղմացման, պատրաստվածության ու շահերի պաշտպանության միջոցով։ Մեղմացումը նվազեցնում է աղետների ծավալը, ուժգնությունը և ազդեցությունը։

Պատրաստվածությունը ամրապնդում է համայնքների աղետներին դիմակայելու, պատասխանելու ու դրանցից վերականգնվելու կայունությունը և ճնշված համայնքի կարողությունների դեպքում կառավարության կողմից բերված նոր գործընկերների ու այլ շահագրգիռ կողմերի արագ ու համապատասխան միջամտությունների կատարումը։  Շահերի պաշտպանությունը նշանակում է սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական ու բնապահպանական խնդիրների բարենպաստ ազդեցության միջոցով նպաստել վտանգների ազդեցությունների պատճառների և ծավալների կրճատմանը։ Այսպիսով ԱԻՌՆ-ն կարող է նաև դիտարկվել, որպես կենսաապահովման անվտանգության ամրապնդում, խոցելիության նվազեցում և կայուն կենսաապահովմանը հասնելու հնարավորությունների բարձրացում։

Կլիմայի փոփոխությունը և դրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ավելացած փոթորիկները ու ջրհեղեղները ազդելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի նման զարգացող երկրների գյուղական բնակավայրերում ապրող ամենախոցելի համայնքների բնակչությանը։ Շատ կարևոր է հասկանալ կլիմայի փոփոխության որդեգրման ու աղետների ռիսկերի նվազեցման հետ դրա կապի կարևորությունը։ Սա շատ է հանդիպում Բանգլադեշում և նման երկրներում, որտեղ որդեգրումը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի հիմնական մեթոդն է։ Փոխադարձաբար միմյանց ամրապնդող երկու խնդիրներն են աղետների ռիսկը և կլիմայի փոփոխությունը։ ԱԻՌՆ-ն կարող է օգտագործվել, որպես հզոր գործիք հասկանալու տվյալ տարածքներում ապրող համայնքների առջև ծառացած սպառնալիքները, որոնք համապատասխանաբար մշակվում են պատրաստվածության եւ հարմարեցման մեթոդներով:

Ծրագրեր: Հայացք ճակատային գծից

Աղետները առավել վնասաբեր են զարգացող երկրների համար. ավելի փոքր տնտեսություն և ավելի թույլ ենթակառուցվածք, ավելի մեծ մարդկային և զարգանալու իրավիճակների վնասների արժեքներ։ Հայաստանի բոլոր տարածաշրջաններում բնական աղետների նկատմամբ խոցելիության նվազեցման նպատակով ԿՏԲԿ հայաստանյան գրասենյակը Օքսֆամի գրասենյակի հետ համատեղ Հայաստանում իրականացնում է Հայացք ճակատային գծից հետազոտական-ուսուցողական ծրագիր։ Ծրագիրը աջակցում է ազգային, տարածաշրջանային և տեղական հետաքրքրություններին `աղետների և հետևանքների ազդեցությունը մեղմելու համար պատրաստվածության և աղետների կառավարման հմտությունների բարելավման համար, որոնք զգալիորեն ավելացել են տարիների ընթացքում։

Ծրագիրը հիմնվել է GNDRի կողմից՝ ECHO-ի հետ համատեղ և նպատակ ունի բնակչության շրջանակում ձևավորելու կանխարգելման մշակույթ, որն ուղղված կլինի անհրաժեշտ փաստերի և գիտելիքների ապահովմանը, ռիսկային համայնքների հիմնական խնդիրների և սահմանափակումների բացահայտմանն ու գործնական առաջարկությունների մշակմանն ու գործընթացի կատարելագործմանն ուղղված ուսուցմանը և պլանավորման խթանմանը՝ Hyogo Գործողությունների ծրագրի շրջանակում նպաստելով առավել արդյունավետ ԱԻՌՆ քաղաքականության և փորձառության իրականացմանն՝ ազգային ու միջազգային մակարդակներում։ Այս ծրագիրը նաև ղեկավարվում է Քաղաքացիական Հասարակության Կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և տեղական մակարդակում Մասնակից Կազմակերպությունների (ՄԿ) կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ Իրավիճակների նախարարությունը պարբերաբար տեղեկացվում է ծրագրի իրականացման և արդյունքների վերաբերյալ։

 

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը