22

Oct

ԳԷՀ “Կովկասի տարածաշրջանում անտառի գլոբալ մոնիտորինգի արդիականացում” ծրագրի տեխնիկական աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպում

...

22

Oct

ԳԷՀ “Կովկասի տարածաշրջանում անտառի գլոբալ մոնիտորինգի արդիականացում” ծրագրի տեխնիկական աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպում

...

20

Oct

ԵՄ BSB – 884 «Սևծովյան ավազանի երկրների համար Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ համատեղ մոնիտորինգի» ծրագիր

Եվրամիության կողմից ֆինանասավորվող BSB - 884 - «Սևծովյան ավազանի երկրների համար Շրջակա միջավայրի պահպանման վերաբերյալ համատեղ մոնիտորինգի» ծրագրի նպատակն է Սևծովյան ավազանի, ազգային պարկերի և հատուկ պահպանվող տարածքների ընդհանուր խնդիրների բացահայտումը և լուծման ուղիների նախանշումը։ Ծրագիրը հիմնված է Բուլղարական ԱԿՏՈՐՊՈՒՍ (Պլովդիվի համալսարանի՝ Ստրանջա, Մշակույթի, տեխնոլոգիայի, կրթության և զարգացման ասոցիացիա), Ռումինական Դանուբ Դելտա հետազոտությունների և զարգացման ազգային ինստիտուտի, Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի Հայաստանյան գրասենյակի և Վրաստանի ՍԱԲՈՒԿՈ կազմակերպությունների փորձի վրա։ Ծրագիրն ընդգրկում է Բուլղարիայի «Ստրանջա» ազգային պարկը, Ռումինայի Դանուբ Դելտայի «Բիո ռեզերվ» համալիրը, Հայաստանի «Դիլիջան» ազգային պարկը և Վրաստանի պահպանվող տարածքների մի մասը։ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ բարձրացնել շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի միջսահմանային համատեղելի տվյալների և տեղեկատվության մատչելիության մակարդակը, Սևծովյան Ավազանի ազգային պարկերում և հատուկ պահպանվող տարածքներում։ Ծրագրի հիմնական արդյունքը կլինի շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տվյալների հավաքման, մշակման ու վերլուծության խելացի հարթակի ստեղծումը, որը կիրականացվի ամպային վեբ ծառայության միջոցով, ինչն անհրաժեշտ է սենսորային ցանցերից տվյալների հավաքագրման ինչպես նաև ավտոմատ տեսակապի բովանդակության ապահովման համար: Առցանց մոնիտորինգային համակարգը (ԱՄՀ) Սևծովյան ավազանում`նախատեսված բնապահպանական տվյալների համար կմիավորի չափման տվյալները և կծառայի որպես հարթակ հավաքագրված տեղեկատվության և տվյալների տարածման համար: Խելացի տեխնոլոգիաների առաջընթացը և խելացի անլար սենսորային ցանցերը կօգտագործվեն բնական կենսամիջավայրի և ինվազիվ տեսակների առկայության վիճակի վերաբերյալ մոնիտորինգ անցկացնելու, ինչպես նաև հեռակառվարվող տարածքները դիտարկելու համար, որոնք առավելապես կախված են կլիմայի փոփոխությու...

Email
Phone
Subject
Message

Office:

Tel/Fax: /

Mobile:

Email:

Web:

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը