08

Jun

Մրցույթ՝ GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետ

GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետի թափուր հաստիք ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ա...

02

Jun

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի ՌԱՄԱ փորձագետների մրցույթ

Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի Ռ...

23

Sep

ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության կոնվեմցիայի Հայաստանի 6-րդ ազգային զեկույցը

Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպ...

Ծրագրեր

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի ՌԱՄԱ փորձագետների մրցույթ

02.06.2020

Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի ՌԱՄԱ փորձագետների մրցույթ Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրը «Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է ՌԱՄԱ փորձագետների մրցույթ։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի նպատակն է՝ օգնել Արևելյան գործընկերության վեց երկրներին պահպանել և արդյունավետ օգտագործել բնական կապիտալը, ամրապնդել մարդու կենսամիջավայրի բարեկեցությունը՝ օժանդակելով շրջակա միջավայրին վերաբերող գործողություններին, ցուցադրադրելով և հասանելի դարձնելով կանաչ աճի հնարավորությունները, կառավարելի դարձնելով շրջակա միջավայրի ռիսկերը և ազդեցությունները:Համագործակցող երկներն են՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովայի հանրապետություն, Ուկրաինա, ծրագրի տևողությունն է 2019-2022: Իրականացման վայրը՝ Երևան, Հայաստան: ՌԱՄԱ Փորձագետը գործելու է Հայաստանում «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի - Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» Ծրագրի ազգային համակարգողի ուղղակի ղեկավարությամբ՝ սերտորեն համագործակցելով նաև նախագծի տեխնիկական փորձագետների հետ ընտրված արտադրական ՓՄՁ-ների համար ՌԱՄԱ գնահատումներ իրականացնելու համար։ Առաջադրանքը ներառում է ներգործարանային գնահատում` համաձայն ՌԱՄԱ մեթոդաբանության, ներառյալ ռեսուրսների տվյալների վերլուծությունը, անարդյունավետության գնահատումը, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցման և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների տեխնիկական, տնտեսական և շրջակա միջավայրի գնահատումը: Հանձնարարականը ներառում է նաև ձեռնարկությունների անձնակազմի մարզում, ընդունելով ՌԱՄԱ ազդեցության գնահատումը, ինչպես նաև ցուցադրական ընկերություններում հայտնաբերված միջոցառումների իրականացման մոնիտորինգ: Ակնկալվում է, որ ՌԱՄԱ փորձագետը կնպաստի Հայաստանում ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի ընդհանուր խթանմանը։ Առաջադրանքների ամբողջական նկարագրությունը և Տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացված են կից։ www.recp.am, http://recp.am/wp-content/uploads/2020/06/RECP-assessment-expert-ToR_2020-ARM-1_------1.pdf ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ։ Դիմելու համար խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակնսագրականը և ուղեկցող նամակը հետևյալ հասցեին։ armine.hayrapetyan@rec-caucasus.am Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։ ԲԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ․ 01 հունիսի, 2020 ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ․ 20 հունիս 2020, 17։00.
Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

03.04.2018

«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագիրն աջակցում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության վեց երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին, որպեսզի վերջիններս ավելի արագ անցում կատարեն դեպի կանաչ տնտեսություն։ Ռազմավարական բնապահպանական գնահատումը (ՌԷԳ) և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) ներառվել են EaP GREEN նախագծի շրջանակներում որպես կանաչ տնտեսության նպատակները և կայունության այլ խնդիրները ռազմավարական և նախագծային որոշումների կայացման գործընթացում ներառելու գործիք, որպեսզի նախքան որոշումների կայացումը հաշվի առնվեն դրանց բնապահպանական և առողջական հետևանքները։ 2013թ.-ից ի վեր, EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում, UNECE-ն աջակցում է Հայաստանին ՌԷԳ և ՇՄԱԳ ազգային համակարգի ստեղծման գործում։ Եզրափակիչ միջոցառման նպատակն է՝ Ներկայացնել EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում ՌԷԳ և ՇՄԱԳ վերաբերյալ ձեռք բերված արդյունքները, Ամփոփել ՌԷԳ և ՇՄԱԳ արդյունավետ կիրառման հիմնական սկզբունքները և դրա օգուտները, Քննարկել երկրում ՌԷԳ և ՇՄԱԳ համակարգի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ առաջնահերթությունները և կարիքները:
«Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» ՌԷԳ սկոպինգ զեկույց

28.12.2016

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այդ թվում՝ էներգետիկա, ջուր, թափոնների կառավարում, ռազմավարական՝ հաշվի առնելով հավանական բնապահպանական ու առողջապահական հետևանքներն ու նկատառումները:
Հարավային Կովկասում ավելի մաքուր արտադրությամբ՝ փոքր և միջին ձեռնարկությունների մրցունակության և արդյունավետության խթանում

01.08.2014

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` նպաստել կայուն զարգացմանը և նվազագույնի հասցնել արդյունաբերության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա` փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների արդյունավետ գործունեության և մրցակցության խթանման միջոցով:
Աջակցություն գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանը: Արևային չորանոցների տեղադրում

Ծրագրի նպատակն է աջակցել Եղեգնաձորի տարածաշրջանի Ելփին համայնքի կայուն զարգացմանը` նոր եկամտի աղբյուրների հայտնաբերման և էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով:
Քուռ-Արաքս անդրսահմանային գետավազանի ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման համար բարվոք պայմանների ստեղծում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Քուռ-Արաքս անդրսահմանային գետերի ավազանի ինտեգրացված կառավարման համար բարվոք միջավայրի ստեղծումը:
“Բնապահպանական քաղաքականություն և շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների ծրագրեր” (ՇՄՊՏԳԾ)

Ծրագրի նպատակն է` իրականացնել նախագծեր, ուղղված տարածաշրջանային, ազգային և համայնքային մակարդակներում առկա բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը, Հարավային Կովկասի կառավա-րական կառույցներին փորձագիտական, ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության տրամադրման միջոցով:
ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր “Հարավային Կովկասում հողերի դեգրադացիայի մեղմացման և աղքատության դեմ պայքարի համար հողային ռեսուրսների կառավարում”

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Հարավային Կովկասի երկրներում ապահովել էկոհամա- կարգերի ֆունկցիոնալ շարունակակա- նություն և ամբողջականություն, սննդի անվտանգությունը, նվազեցնել չքավորու-թյունը և ավելացնելև համայնքային ֆերմերա-յին տնտեսությունների եկամուտը` պայքարե-լով անապատացման դեմ, աջակցելով բնական պաշարների կայուն օգտագործմանը և գյուղա-տնտեսական համակարգի վերակագնմանը:
Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ ներառյալ Հայաստանում, բարելավել թիրախային արդյունաբերական ոլորտների ՓՄՁ-ների բնապահպանական գործունեությունը և ռեսուրսների արդյունավետությունը՝ դրանով իսկ նպաստելով կայուն արդյունաբերական զարգացմանը և զբաղվածության ու եկամուտների մակարդակի բարձրացմանը` մասնավորապես գյուղատնտեսական /սննդի, քիմիական և շինարարական նյութերի արտադրության ոլորտներում:
Դրամական տույժեր և պատասխանատվություն. բնապահպանական վնասները EECCA երկրներում

23.03.2012

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` բարելավել երկրներում բնապահպանական կառավարման համակարգը ՝ հզորացնելով բնապահպանական պատասխանատվության ռեժիմը:
Աջակցություն Հարավային Կովկասի լեռնային շրջաններում կենսաբազմազանության պահպանման քաղաքականության և պրակտիկայի զարգացմանը

15.12.2011

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` հզորացնել տեղական համայանքների և տեղական իշխանությունների կարողությունները Հարավային Կովկասի լեռնային շրջանների անտառային էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության կորստի նկատմամբ` բարելավելով կենսաբազմազանության մասնակցային կառավարումը:
“Հայացք Ճակատային Գծից” (ՀՃԳ)

23.09.2011

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է աջակցել Հյոգոյի գործողությունների ծրագրի արդյու-նավետ իրականացմանը: Այն բաղկացած է երկու հիմնական բաղադրիչից` հետազոտություն և խորհրդատվություն:
ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր “Աջակցություն Կովկասի լեռնային շրջանների համայնքային անտառների քաղաքականությանը և պրակտիկային”

30.08.2011

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` աջակցել համայնքային անտառների քաղաքականությանը և պրակ-տիկային, որոնք ուղղված են անտառ-վերականգնման և կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրների լուծմանը, հողօգտագործ-ման և անտառօգտագործման համայնքային իրավունքների պահպանմանը, գյուղական շրջանում չքավորության նվազեցմանը, բնակ-չության մեջ առկա տարածաշրջանային և ազգային լարվածության ռիսկերի նվազեցմանը:
“Հատուկ պահպանվող տարածքների անդրսահմանային Համատեղ քարտուղարություն” (TJS)

ԿՏԲԿ-ն հանդիսանում է նաև էկո-կրթության տարածման ջատագով, և որպես բնապահպանական ակտիվ կառույց, հետամուտ է լինում բնապահպանության ոլորտներին առնչվող միջոցառումների իրականացմանը` դրանով իսկ նպաստելով բնապահպանական կրթության խթանմանը և հանրային իրազեկման բարձրացմանը:
ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր “Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով”

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` Հարավային Կովկասի երկրներում հզորացնել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության կարողությունները` նպատակ ունենալով ապահովելու ագրոկենսաբազմազանությունը` հատկապես արիդ և սեմիարիդ խոցելի էկոհամակարգերում և տեղական համայնքներում:
Հայաստանում բնապահպանական տեսուչների ուսուցում համակարգված մոտեցման միջոցով

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է ներկայացնել ուսուցման համակարգված մոտեցում Հայաստանում և Ադրբեջանում գործող պետական բնապահպանական տեսչություն-ների աշխատակիցների համար, վերապատ-րաստման ծրագրերի, կարիքների գնահատ-ման և մասնագիտական դասընթացների իրականացման միջոցով:

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը