08

Jun

Մրցույթ՝ GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետ

GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետի թափուր հաստիք ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ա...

02

Jun

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի ՌԱՄԱ փորձագետների մրցույթ

Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի Ռ...

23

Sep

ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության կոնվեմցիայի Հայաստանի 6-րդ ազգային զեկույցը

Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպ...

Ո՞վ ենք մենք

Ո՞Վ ԵՆՔ ՄԵՆՔ

    Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնը (ԿՏԲԿ) անկախ, ոչ քաղաքական, ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը հիմնվել է 1995թ. Սոֆիայում կայացած Նախարարական կոնֆերանսի որոշման հիման վրա և գրանցվել 2000թ. գարնանը` Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանությանն  ու կայուն զարգացմանն ուղղված  աշխատանքների իրականացման նպատակով։

ԿՏԲԿ-ն օժանդակում է Կովկասի երկրներում բնապահպանական խնդիրների լուծմանը և աջակցում քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը, որոշումների կայացման գործընթացում հանրային մասնակցության,, տեղեկատվության ազատ շրջանառության, ինչպես նաև ՀԿ-ների, կառավարական կառույցների, տեղական համայնքների և այլ շահառուների միջև համագործակցության խթանման միջոցով։

ԿՏԲԿ հիմնադիր փաստաթուղթը՝ կանոնադրությունը, ստորագրվել է 1999թ. Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի կառավարությունների և Եվրամիության կողմից:

ԿՏԲԿ Հայաստանյան գրասենյակը գործում է 2003 թվականից և պատասխանատու է ԿՏԲԿ տարածաշրջանային և ազգային մակարդակում գործունեության և ծրագրերի իրականացման համար:

Ի՞ՆՉ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ

    ԿՏԲԿ-ի արաքելությունն է աջակցել Հայաստանին Կովկասի երկրներում բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, ստեղծել քաղաքացիական հասարակություն, ներգրավել բնակչությանը որոշումների կայացման գործընթացում, ապահովել տեղեկատվության ազատ փոխանակում, աջակցություն ցուցաբերել ազգային և տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպությունների, կաոավարման համակարգի, բնակչության, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի  միջև համագործակցությանը:

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ

    Եվրոպական Խորհուրդը հանդիսանում է Կովկասի  ՏԲԿ-ի հիմնական հովանավորը: Համաձայն ԱՄՆ-ի կառավարության և ԿՏԲԿ-ի միջև ստորագրված պայմանագրի  ԱՄՆ-ն ևս հանդիսանում է հիմնական հովանավորներից մեկը: ԿՏԲԿ-ն արժանացել է նաև Դանիայի, Գերմանիայի և Շվեյցարիայի կառավարությունների աջակցությանը:

ԿՈՎԿԱՍԻ ՏԲԿ-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Կովկասի ՏԲԿ-ի ղեկավար անձնակազմը բախկացած է 9 անդամներից: Այն ներկայացված է հետևյալ տեսքովª

 • 3 ներկայացուցիչ կառավարական համակարգից (մեկական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 3 ներկայացուցիչ հասարակական կազմակերպություններից (մեկական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 2 ներկայացուցիչ և 1 դիտորդ – անդամ հովանավոր երկրներից
 • 1 ներկայացուցիչ գիտության/բիզնեսի ոլորտից
 • Կազմակերպության գործունեությունը հսկելու և ռազմական քայլեր մշակելու նպատակով Վարչությունը հանդիպում է տարեկան 4 անգամ:

 

Միջազգային Խորհրդատվական Խորհուրդը, րռը նաև հանդիսանում է շահագրգիռ կողմերի ներկայաչցությունը, կազմված է 22 անդամից: Այն ներկայացված է հետևյալ տեսքով`

 • 6 ներկայացուցիչ կառավարական համակարգից (երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 6 ներկայացուցիչ հասարակական կազմակերպություններից (երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 6 անկախ ներկայացուցիչ (գիտություն, բիզնես, ԶԼՄ կամ հասարակություն) (երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 4 ներկայացուցիչ հովանավոր երկրներից:

 

Կովկասի ՏԲԿ-ում աշխատում են Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքացիները:

 

ԿՏԲԿ մասնագիտացված ոլորտները

 

 • Վերականգնող էներգիայի աղբյուրներ  և էկո-համայնք:
 • Բնապահպանական կառավարում:
 • Բնապահպանական կրթություն:
 • Ագրո կենսաբազմազանություն:
 • Իրազեկության բարձրացում:
 • Բնապահպանական ազդեցության գնահատում:
 • Բնական պաշարների կայուն օգտագործում:
 • Բնապահպանական քաղաքականություն:
 • Էներգոխնայողություն:
 • Աղետների ռիսկերի նվազեցում:
 • Կարողությունների հզորացում:
 • Կլիմայի փոփոխություն:
 • Կայուն հողօգտագործում:
 • Օրգանական գյուղատնտեսություն:
 • Համայնքային անտառկառավարում:
 • Էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրություն:

 

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը