03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

...

28

Dec

ՌԷԳ մեկտեղման սկոպինգ զեկույց «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այ...

03

Mar

«Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» նոր նախաձեռնությունը Հայաստանում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման փորձացուցադրական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ ազգային մակարդակով ՌԷԳ կիրարկման գործընթացքների կարողությունների զարգացումն է, ինչպես նաև տարբեր շահառուների միջև ՌԷԳ օգուտների վերաբեր...

Ո՞վ ենք մենք

Ո՞Վ ԵՆՔ ՄԵՆՔ

    Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնը (ԿՏԲԿ) անկախ, ոչ քաղաքական, ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը հիմնվել է 1995թ. Սոֆիայում կայացած Նախարարական կոնֆերանսի որոշման հիման վրա և գրանցվել 2000թ. գարնանը` Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանությանն  ու կայուն զարգացմանն ուղղված  աշխատանքների իրականացման նպատակով։

ԿՏԲԿ-ն օժանդակում է Կովկասի երկրներում բնապահպանական խնդիրների լուծմանը և աջակցում քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը, որոշումների կայացման գործընթացում հանրային մասնակցության,, տեղեկատվության ազատ շրջանառության, ինչպես նաև ՀԿ-ների, կառավարական կառույցների, տեղական համայնքների և այլ շահառուների միջև համագործակցության խթանման միջոցով։

ԿՏԲԿ հիմնադիր փաստաթուղթը՝ կանոնադրությունը, ստորագրվել է 1999թ. Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի կառավարությունների և Եվրամիության կողմից:

ԿՏԲԿ Հայաստանյան գրասենյակը գործում է 2003 թվականից և պատասխանատու է ԿՏԲԿ տարածաշրջանային և ազգային մակարդակում գործունեության և ծրագրերի իրականացման համար:

Ի՞ՆՉ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ

    ԿՏԲԿ-ի արաքելությունն է աջակցել Հայաստանին Կովկասի երկրներում բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, ստեղծել քաղաքացիական հասարակություն, ներգրավել բնակչությանը որոշումների կայացման գործընթացում, ապահովել տեղեկատվության ազատ փոխանակում, աջակցություն ցուցաբերել ազգային և տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպությունների, կաոավարման համակարգի, բնակչության, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի  միջև համագործակցությանը:

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ

    Եվրոպական Խորհուրդը հանդիսանում է Կովկասի  ՏԲԿ-ի հիմնական հովանավորը: Համաձայն ԱՄՆ-ի կառավարության և ԿՏԲԿ-ի միջև ստորագրված պայմանագրի  ԱՄՆ-ն ևս հանդիսանում է հիմնական հովանավորներից մեկը: ԿՏԲԿ-ն արժանացել է նաև Դանիայի, Գերմանիայի և Շվեյցարիայի կառավարությունների աջակցությանը:

ԿՈՎԿԱՍԻ ՏԲԿ-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Կովկասի ՏԲԿ-ի ղեկավար անձնակազմը բախկացած է 9 անդամներից: Այն ներկայացված է հետևյալ տեսքովª

 • 3 ներկայացուցիչ կառավարական համակարգից (մեկական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 3 ներկայացուցիչ հասարակական կազմակերպություններից (մեկական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 2 ներկայացուցիչ և 1 դիտորդ – անդամ հովանավոր երկրներից
 • 1 ներկայացուցիչ գիտության/բիզնեսի ոլորտից
 • Կազմակերպության գործունեությունը հսկելու և ռազմական քայլեր մշակելու նպատակով Վարչությունը հանդիպում է տարեկան 4 անգամ:

 

Միջազգային Խորհրդատվական Խորհուրդը, րռը նաև հանդիսանում է շահագրգիռ կողմերի ներկայաչցությունը, կազմված է 22 անդամից: Այն ներկայացված է հետևյալ տեսքով`

 • 6 ներկայացուցիչ կառավարական համակարգից (երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 6 ներկայացուցիչ հասարակական կազմակերպություններից (երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 6 անկախ ներկայացուցիչ (գիտություն, բիզնես, ԶԼՄ կամ հասարակություն) (երկուական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր մասնակից երկիր)
 • 4 ներկայացուցիչ հովանավոր երկրներից:

 

Կովկասի ՏԲԿ-ում աշխատում են Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքացիները:

 

ԿՏԲԿ մասնագիտացված ոլորտները

 

 • Վերականգնող էներգիայի աղբյուրներ  և էկո-համայնք:
 • Բնապահպանական կառավարում:
 • Բնապահպանական կրթություն:
 • Ագրո կենսաբազմազանություն:
 • Իրազեկության բարձրացում:
 • Բնապահպանական ազդեցության գնահատում:
 • Բնական պաշարների կայուն օգտագործում:
 • Բնապահպանական քաղաքականություն:
 • Էներգոխնայողություն:
 • Աղետների ռիսկերի նվազեցում:
 • Կարողությունների հզորացում:
 • Կլիմայի փոփոխություն:
 • Կայուն հողօգտագործում:
 • Օրգանական գյուղատնտեսություն:
 • Համայնքային անտառկառավարում:
 • Էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրություն:

 

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը