22

Oct

ԳԷՀ “Կովկասի տարածաշրջանում անտառի գլոբալ մոնիտորինգի արդիականացում” ծրագրի տեխնիկական աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպում

...

22

Oct

ԳԷՀ “Կովկասի տարածաշրջանում անտառի գլոբալ մոնիտորինգի արդիականացում” ծրագրի տեխնիկական աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպում

...

20

Oct

ԵՄ BSB – 884 «Սևծովյան ավազանի երկրների համար Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ համատեղ մոնիտորինգի» ծրագիր

Եվրամիության կողմից ֆինանասավորվող BSB - 884 - «Սևծովյան ավազանի երկրների համար Շրջակա միջավայրի պահպանման վերաբերյալ համատեղ մոնիտորինգի» ծրագրի նպատակն է Սևծովյան ավազանի, ազգային պարկերի և հատուկ պահպանվող տարածքների ընդհանուր խնդիրների բացահայտումը և լուծման ուղիների նախանշումը։ Ծրագիրը հիմնված է Բուլղարական ԱԿՏՈՐՊՈՒՍ (Պլովդիվի համալսարանի՝ Ստրանջա, Մշակույթի, տեխնոլոգիայի, կրթության և զարգացման ասոցիացիա), Ռումինական Դանուբ Դելտա հետազոտությունների և զարգացման ազգային ինստիտուտի, Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի Հայաստանյան գրասենյակի և Վրաստանի ՍԱԲՈՒԿՈ կազմակերպությունների փորձի վրա։ Ծրագիրն ընդգրկում է Բուլղարիայի «Ստրանջա» ազգային պարկը, Ռումինայի Դանուբ Դելտայի «Բիո ռեզերվ» համալիրը, Հայաստանի «Դիլիջան» ազգային պարկը և Վրաստանի պահպանվող տարածքների մի մասը։ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ բարձրացնել շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի միջսահմանային համատեղելի տվյալների և տեղեկատվության մատչելիության մակարդակը, Սևծովյան Ավազանի ազգային պարկերում և հատուկ պահպանվող տարածքներում։ Ծրագրի հիմնական արդյունքը կլինի շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տվյալների հավաքման, մշակման ու վերլուծության խելացի հարթակի ստեղծումը, որը կիրականացվի ամպային վեբ ծառայության միջոցով, ինչն անհրաժեշտ է սենսորային ցանցերից տվյալների հավաքագրման ինչպես նաև ավտոմատ տեսակապի բովանդակության ապահովման համար: Առցանց մոնիտորինգային համակարգը (ԱՄՀ) Սևծովյան ավազանում`նախատեսված բնապահպանական տվյալների համար կմիավորի չափման տվյալները և կծառայի որպես հարթակ հավաքագրված տեղեկատվության և տվյալների տարածման համար: Խելացի տեխնոլոգիաների առաջընթացը և խելացի անլար սենսորային ցանցերը կօգտագործվեն բնական կենսամիջավայրի և ինվազիվ տեսակների առկայության վիճակի վերաբերյալ մոնիտորինգ անցկացնելու, ինչպես նաև հեռակառվարվող տարածքները դիտարկելու համար, որոնք առավելապես կախված են կլիմայի փոփոխությու...

Կանաչ Տնտեսություն

Կանաչ Տնտեսությունը աճի ու զարգացման համար այլընտրանքային տարբերակ է, որը կայուն զարգացման միջոցով կարող է առաջացնել աճ և բարելավել մարդկանց կյանքի որակը։ Կանաչ տնտեսությունը նպաստում է կայունությանը և տնտեսական առաջընթացին, բնապահպանական և սոցիալական բարօրությանը։ Եթե գերիշխող տնտեսական աճի մոդելի բուն նպատակն է ՀՆԱ-ի աճը, Կանաչ Տնտեսության գլխավոր նպատակներն են վերը նշված երեք՝ կայունություն և տնտեսական առաջընթաց, բնապահպանական և սոցիալական բարօրություն ուղղությունները։ Կովկասի Տարածաշրանային Բնապահպանական Կենտրոնը կատարում է քայլեր դեպի Կանաչ Տնտեսություն։ Մեր կազմակերպությունը մշակել է զարգացման ռազմավարություն էներգիայի և նյութերի արդյունավետ օգտագործման և մարդկանց առողջական ռիսկերից զերծ պահելու համար։ Մաքուր արտադրությունը շարունակական ինտերգրված գործընթացի կիրառումն է, մարդկանց ու բնության սպառնալիքների կրճատման համար գործընթացների ու ապրանքների կանխարգելիչ բնապահպանական ռազմավարությունը։ Մաքուր արտադրությունը կարելի է սահմանել, որպես կանխարգելման գործընթացին ուղղված արդյունավետության բարելավվման ու վերջնական արտադրանքի ընդհանուր եկամտաբերության բարձրացման մեթոդաբանության իրականացում։ Սա հաղթող տարբերակն է, քանի որ մի կողմից բիզնես վարող ձեռնարկատերը շահագործման ու բնապահպանական վճարների հետ կապված ծախսերի նվազեցումից ստանում է առավելություններ, իսկ աղտոտման դեպքում ստանում է տուգանք։ Մյուս կողմից էլ համայնքն ու երկիրն ստանում են քիչ աղտոտված բնության, ավելի լավ սպառվող ապրանքների ու բարելավված ապրելու պայմանների առավելություններ։

Մաքուր Արտադրության յուրացումից արդյունաբերական ձեռնակությունների համար առաջացած առավելությունները՝

       Ծախսերի խնայողություն

  •      Բարձր եկամտաբերությամբ որակյալ արտադրանք:
  •      Շուկայի մասնաբաժնի պահպանում կամ բարելավվում:
  •      Նվազեցված պարտավորություններ:

Մաքուր Արտադրության տեխնոլոգիան ունի ոչ շարունակական բնույթ։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ Մաքուր Արտադրության այս առավելություններին հասնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ձեռնարկատերերի իրական ու կայուն պարտավորությունների ստեղծում, այլապես գլխավոր ծրագրի ավարտից հետո Մաքուր Արտադրության իրականացումը կավարտվի։

 

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը