15

Jul

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականության մշակման ու հանրային տեղեկատվության համար վերջին բնապահպանական գնահատման արդյունավետությունն ու համապատասխանությունը։

Այս զեկույցը սինթեզում է Հայաստանի Հանրապետության շրջանակում բնապահպանական գնահատականների օգտագործողների միջև կատարված հետազոտության արդյունքները։ ԵՄ-ի կազմակերպած «Համատեղ Բնապահպանական Տեղեկատվական Համակարգի Սկզբունքների ու Պրակտիկայի Իրականացումը Եվրոպայի Հարևան Տարածաշրջաններում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ուսումնասիրության նպատակն էր հասկանալ, թե ...

02

Jul

“Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության արձագանքման բացահայտում և իրականացում Հարավային Կովկասի արիդ և սեմիարիդ էկոհամակարգերում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով”

Հարավային Կովկասի երկրներում հզորացնել կլիմայի փոփոխության հարմարվող...

03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագիրն աջակցում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության վեց երկրներին, այդ թվում նաև Հայաստանին, որպեսզի վերջիններս ավելի արագ անցում կատարեն դեպի կանաչ տնտեսություն։ Ռազմավարական բնապահպանական գնահատումը (ՌԷԳ) և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) ներառվել են EaP GREEN նախագծի շրջանակներում որպես կանաչ տնտեսության նպատակները և կայունության այլ խնդիրները ռազմավարական և նախագծային որոշումների կայացման գործընթացում ներառելու գործիք, որպեսզի նախքան որոշումների կայացումը հաշվի առնվեն դրանց բնապահպանական և առողջական հետևանքները։ 2013թ.-ից ի վեր, EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում, UNECE-ն աջակցում է Հայաստանին ՌԷԳ և ՇՄԱԳ ազգային համակարգի ստեղծման գործում։ Եզրափակիչ միջոցառման նպատակն է՝ Ներկայացնել EaP GREEN ծրագրի շրջանակներում ՌԷԳ և ՇՄԱԳ վերաբերյալ ձեռք բերված արդյունքները, Ամփոփել ՌԷԳ և ՇՄԱԳ արդյունավետ կիրառման հիմնական սկզբունքները և դրա օգուտները, Քննարկել երկրում ...

Կանաչ Տնտեսություն

Կանաչ Տնտեսությունը աճի ու զարգացման համար այլընտրանքային տարբերակ է, որը կայուն զարգացման միջոցով կարող է առաջացնել աճ և բարելավել մարդկանց կյանքի որակը։ Կանաչ տնտեսությունը նպաստում է կայունությանը և տնտեսական առաջընթացին, բնապահպանական և սոցիալական բարօրությանը։ Եթե գերիշխող տնտեսական աճի մոդելի բուն նպատակն է ՀՆԱ-ի աճը, Կանաչ Տնտեսության գլխավոր նպատակներն են վերը նշված երեք՝ կայունություն և տնտեսական առաջընթաց, բնապահպանական և սոցիալական բարօրություն ուղղությունները։ Կովկասի Տարածաշրանային Բնապահպանական Կենտրոնը կատարում է քայլեր դեպի Կանաչ Տնտեսություն։ Մեր կազմակերպությունը մշակել է զարգացման ռազմավարություն էներգիայի և նյութերի արդյունավետ օգտագործման և մարդկանց առողջական ռիսկերից զերծ պահելու համար։ Մաքուր արտադրությունը շարունակական ինտերգրված գործընթացի կիրառումն է, մարդկանց ու բնության սպառնալիքների կրճատման համար գործընթացների ու ապրանքների կանխարգելիչ բնապահպանական ռազմավարությունը։ Մաքուր արտադրությունը կարելի է սահմանել, որպես կանխարգելման գործընթացին ուղղված արդյունավետության բարելավվման ու վերջնական արտադրանքի ընդհանուր եկամտաբերության բարձրացման մեթոդաբանության իրականացում։ Սա հաղթող տարբերակն է, քանի որ մի կողմից բիզնես վարող ձեռնարկատերը շահագործման ու բնապահպանական վճարների հետ կապված ծախսերի նվազեցումից ստանում է առավելություններ, իսկ աղտոտման դեպքում ստանում է տուգանք։ Մյուս կողմից էլ համայնքն ու երկիրն ստանում են քիչ աղտոտված բնության, ավելի լավ սպառվող ապրանքների ու բարելավված ապրելու պայմանների առավելություններ։

Մաքուր Արտադրության յուրացումից արդյունաբերական ձեռնակությունների համար առաջացած առավելությունները՝

       Ծախսերի խնայողություն

  •      Բարձր եկամտաբերությամբ որակյալ արտադրանք:
  •      Շուկայի մասնաբաժնի պահպանում կամ բարելավվում:
  •      Նվազեցված պարտավորություններ:

Մաքուր Արտադրության տեխնոլոգիան ունի ոչ շարունակական բնույթ։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ Մաքուր Արտադրության այս առավելություններին հասնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ձեռնարկատերերի իրական ու կայուն պարտավորությունների ստեղծում, այլապես գլխավոր ծրագրի ավարտից հետո Մաքուր Արտադրության իրականացումը կավարտվի։

 

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը