Կանաչ Տնտեսություն

Կանաչ Տնտեսությունը աճի ու զարգացման համար այլընտրանքային տարբերակ է, որը կայուն զարգացման միջոցով կարող է առաջացնել աճ և բարելավել մարդկանց կյանքի որակը։ Կանաչ տնտեսությունը նպաստում է կայունությանը և տնտեսական առաջընթացին, բնապահպանական և սոցիալական բարօրությանը։ Եթե գերիշխող տնտեսական աճի մոդելի բուն նպատակն է ՀՆԱ-ի աճը, Կանաչ Տնտեսության գլխավոր նպատակներն են վերը նշված երեք՝ կայունություն և տնտեսական առաջընթաց, բնապահպանական և սոցիալական բարօրություն ուղղությունները։ Կովկասի Տարածաշրանային Բնապահպանական Կենտրոնը կատարում է քայլեր դեպի Կանաչ Տնտեսություն։ Մեր կազմակերպությունը մշակել է զարգացման ռազմավարություն էներգիայի և նյութերի արդյունավետ օգտագործման և մարդկանց առողջական ռիսկերից զերծ պահելու համար։ Մաքուր արտադրությունը շարունակական ինտերգրված գործընթացի կիրառումն է, մարդկանց ու բնության սպառնալիքների կրճատման համար գործընթացների ու ապրանքների կանխարգելիչ բնապահպանական ռազմավարությունը։ Մաքուր արտադրությունը կարելի է սահմանել, որպես կանխարգելման գործընթացին ուղղված արդյունավետության բարելավվման ու վերջնական արտադրանքի ընդհանուր եկամտաբերության բարձրացման մեթոդաբանության իրականացում։ Սա հաղթող տարբերակն է, քանի որ մի կողմից բիզնես վարող ձեռնարկատերը շահագործման ու բնապահպանական վճարների հետ կապված ծախսերի նվազեցումից ստանում է առավելություններ, իսկ աղտոտման դեպքում ստանում է տուգանք։ Մյուս կողմից էլ համայնքն ու երկիրն ստանում են քիչ աղտոտված բնության, ավելի լավ սպառվող ապրանքների ու բարելավված ապրելու պայմանների առավելություններ։

Մաքուր Արտադրության յուրացումից արդյունաբերական ձեռնակությունների համար առաջացած առավելությունները՝

       Ծախսերի խնայողություն

  •      Բարձր եկամտաբերությամբ որակյալ արտադրանք:
  •      Շուկայի մասնաբաժնի պահպանում կամ բարելավվում:
  •      Նվազեցված պարտավորություններ:

Մաքուր Արտադրության տեխնոլոգիան ունի ոչ շարունակական բնույթ։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ Մաքուր Արտադրության այս առավելություններին հասնելու համար անհրաժեշտ է մեծ ձեռնարկատերերի իրական ու կայուն պարտավորությունների ստեղծում, այլապես գլխավոր ծրագրի ավարտից հետո Մաքուր Արտադրության իրականացումը կավարտվի։

 

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը