08

Jun

Մրցույթ՝ GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետ

GIS վերլուծաբան և տեխնիկական փորձագետի թափուր հաստիք ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ա...

02

Jun

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի ՌԱՄԱ փորձագետների մրցույթ

Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի Ռ...

23

Sep

ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության կոնվեմցիայի Հայաստանի 6-րդ ազգային զեկույցը

Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպ...

28

Դեկ

«Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» ՌԷԳ սկոպինգ զեկույց

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այդ թվում՝ էներգետիկա, ջուր, թափոնների կառավարում, ռազմավարական՝ հաշվի առնելով հավանական բնապահպանական ու առողջապահական հետևանքներն ու նկատառումները:

ՌԷԳ-ը հնարավորություն է տալիս բացահայտել ծախսերի ամենահարմար ու արդյունավետ ռազմավարական զարգացման այլընտրանքները՝ նոր ներդրումներ իրականացնելու ու միջավայրը բարելավելու նպատակով:  ՌԷԳ-ը նաև թույլ է տալիս ուժեղացնել բնապահպանական կառավարումը՝ խթանելով թափանցիկություն և խորհրդակցություններ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի և հանրության հետ՝ նախքան պլանների ու ծրագրերի հաստատումը, ինչը զգալիորեն բարելավում է հանրային իրազեկությունն ու մասնակցությունը ազգային ու տեղական մակարդակներում բնապահպանական որոշումների կայացման գործընթացներում: Անդրսահմանային համատեքստում ՌԷԳ-ը կարող է նաև զգալիորեն դյուրինացնել բնապահպանական հարցերի շուրջ տարածաշրջանային համագործակցությունը:

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ քարտողարության կողմից տրամադրվում է կարողությունների զարգացմանն ուղղված աջակցություն, որի նպատակն է Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում Էսպո կոնվենցիայի և ՌԷԳ արձանագրության կիրարկման ապահովումը, արձանագրության դրույթների համապատասխանեցումը ազգային օրենսդրության դրույթներին, ազգային փորձի զարգացումը, ՌէԳ ուղեցույցների մշակումը, ՌԷԳ-ի արդյունավետ իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ առաջնորդվելով ՌԷԳ արձանագրությամբ:
Հայաստանում որպես ՌԷԳ փորձնական ծրագրի առարկա ընտրվելէ «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, Ճանապարհային քարտեզ և Երկարաժամկետ ներդրումային ծրագիրը» :

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը