03

Apr

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի շրջանակում ՌէԳ և ՇՄԱԳ բաղադրիչի եզրափակիչ միջոցառում, 22 Դեկտեմբեր 2017

...

28

Dec

ՌԷԳ մեկտեղման սկոպինգ զեկույց «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը (ՌԷԳ) կայուն զարգացման ադյունավետ խթան է՝ ազգային, մարզային և տեղական մակարդակներում բնապահպանությունը տնտեսական զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու համար: ՌԷԳ-ը բնապահպանական կառավարման հիմնավոր, գործնական ու արդյունավետ պլանավորման գործիք է / համակարգ է, որը մշակվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀՌԷԳ արձանագրության անդրսահմանային համատեքստում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) կոնվենցիայի (Էսպո) շրջանակում: Այն թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով մշակել հնարավոր բացասական բնապահպանական ազդեցություն կրող հիմնական ոլորտների քաղաքական ու իրավական շրջանակները և զարգացման պլանները, այ...

03

Mar

«Հայաստանում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման» նոր նախաձեռնությունը Հայաստանում

Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման փորձացուցադրական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ ազգային մակարդակով ՌԷԳ կիրարկման գործընթացքների կարողությունների զարգացումն է, ինչպես նաև տարբեր շահառուների միջև ՌԷԳ օգուտների վերաբեր...

27

Հոկ

ՌԱՄԱ շահառուների առաջին ֆորումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին, Արարատ քաղաքում

ՄԱԿ ԱԶԿ Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում է ՌԱՄԱ շահառուների առաջին ֆորումը, որն ուղղված է խթանելու էներգետիկ արդյունավետությունը փոքր և միջին ձեռնարկություններում` ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության <<Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն>> ծրագրի շրջանակներում: Շահառուների առաջին ֆորումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին, ժամը 11:00-ին Արարատ քաղաքի Մշակույթի պալատում:

«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ծրագրի շահառուների ֆորումների հիմնական նպատակն է տեղայնացնել և օժանդակել ՌԱՄԱ փորձի, մեթոդների և գործիքների ներդրմանը Հայաստանում։

Ֆորումի ընթացքում կներկայացվեն ՓՄՁ-ների համար մշակված «Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում և մաքուր արտադրություն՝ ուղեցույց ՓՄՁ ների համար» հիմնարար սկզբունքները։ ՓՄՁ-ների, պետական և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ կքննարկվի ռեսուրսների արդունավետ օգտագործման և մաքուր արտադրության մեթոդաբանությունը, կներկայացվի ՌԱՄԱ փորձաքննություն անցած ՓՄՁ-ների փորձը։ ՌԱՄԱ կիրառման արդյունքում ակնհայտ կլինեն տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական օգուտները կառավարության, տնտեսվարողների, սպառողների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպանության համար։ Բիզնեսի բարգավաճման, մրցունակ արտադրանքի ստեղծման, շուկայական տնտեսությունում գործող ցանկացած ընկերության համար անհրաժեշտ է էկոլոգիապես անվտանգ, աշխարհում ընդունված մեթոդների, միջոցների ու գործիքների ներդրումը. Հենց այս նպատակին կծառայի «Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում և մաքուր արտադրություն՝ ՓՄՁ ների համար» մշակված ուղեցույցը:

Photos

Որոնել

Ընտրել օրը:Սկսել Որոնումը